Mü?teri deneyimi y?netiminizi bir
ad?m daha ileriye g?türüyoruz

Adobe ve Software AG i? birli?i ile size daha ki?isel,
ger?ek zamanl? bir mü?teri deneyimi sunuyoruz.

Nesnelerin ?nterneti platformumuzu sizler
i?in daha basit tutmaya devam ediyoruz

Be? y?ld?r IoT uygulamalar?nda lideriz

BTnizi ???k h?z?nda y?netin

Alfabet FastLane ile tan???n – Anl?k BT cevaplar?n?z? bulut ortam?nda al?n

?
KURUMSAL M?MAR?

?
Biti? ?izgisine kurumsal mimari
??züm lideri ile h?zl? ula??n

Teknoloji Hizmetinde Ba??ms?z

Se?in, payla??n, yenileyin

Stratejik iPaaS alan?nda
liderli?imizi kutluyoruz!

?
Software AG, Forrester WaveTM:
Stratejik iPaaS ve Hibrit Entegrasyon Platformu,
Q1 2019, raporunda lider konuma yerle?ti

Software AG

This is what we do

Vodafone Campari_GroupLogo_DHLNestlé NespressoTelefonicaFujitsuDB NetzePhilipsKiabiLogo Mapfre
Support login
成年轻人观看视频免费